Als klant wilt u weten waar u aan toe bent. De kosten worden op voorhand duidelijk met u besproken en overeengekomen en de factuur gaat met een urenspecificatie vergezeld.

De volgende afspraken zijn mogelijk:

-Uurtarief:

Het standaard uurtarief is 250 euro ex btw. Van dit tarief kan worden afgeweken, afhankelijk van de zaak, en de persoonlijke omstandigheden van de cliënt.

-U bent verzekerd tegen de kosten voor rechtsbijstand:

Indien u verzekerd bent heeft u de vrijheid om uw advocaat te kiezen in het geval er zou moeten worden geprocedeerd. Indien u verzekerd bent en mr Van Seumeren treedt voor u op, dan zal hij zijn nota bij uw verzekeraar indienen en heeft u geen kosten.

-Vaste prijs voor werkzaamheden:

Bepaalde vaststaande werkzaamheden (b.v. een op voorhand overzichtelijke procedure) kunnen worden verricht tegen een vooraf overeengekomen vast bedrag.

-Resultaat afhankelijke vaste vergoeding:

Het is mogelijk om een laag uurtarief af te spreken welke vergoeding wordt verhoogd met een opslag indien een bepaald resultaat wordt bereikt.

Volledig no cure no pay is enkel mogelijk bij letselschade zaken, waarvoor wordt verwezen naar de pagina letselschade.

-Gefinancierde rechtsbijstand

Afhankelijk van uw inkomen en vermogen kunt u een beroep doen op de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, waarbij een (relatief lage) inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt opgelegd. Of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en zo ja hoe  hoog de eigen bijdrage is kunt u vinden op http://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen.

Indien u van mening bent dat u vanwege de kosten dient af te zien van rechtsbijstand, neemt u dan toch contact op om te bespreken wat er voor u mogelijk is.

-Algemene Voorwaarden, Privacy reglement en Klachtenregeling

Mr Van Seumeren vormt met mr Haddouzi en mr Zaim  een kostenmaatschap waarbij zowel mr. R.A. Van Seumeren als  mr. C. Haddouzi als mr Zaim voor eigen rekening en risico werken.

Voor de algemene voorwaarden waartegen de diensten worden verleend, de klachtenregeling en het privacy statement wordt verwezen naar de website van de maatschap: WWW.VSHZ.NL.