• darkblurbg
    Letselschade

Rene heeft een uitgebreide ervaring op het gebied van letselschade (lichamelijk en/of geestelijk letsel als gevolg van een ongeval of voorval).

Rene staat geregistreerd op hoofdrechtsgebied letselschaderecht in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Letselschade kan het gevolg zijn van vele gebeurtenissen:

  • verkeersongevallen
  • medische beroepsfouten
  • bedrijfsongevallen
  • gebrekkige producten
  • letsel door gebouwen, dieren
  • overige gevallen: sporten, misdrijf etc.

Mr Van Seumeren kan voor u de wederpartij aansprakelijk stellen en zo nodig de aansprakelijkheid doen vaststellen door de rechter. Vervolgens kan mr Van Seumeren voor u de letselschade (de materiele schade en de immateriële schade, het zo geheten smartengeld) bepalen en vorderen, eveneens zo nodig via de rechter. Het eerste oriënterende gesprek, voeren wij gratis, waarna u een inschatting heeft van uw rechten en een advies hoe verder te handelen.

Bij erkende aansprakelijkheid dienen de kosten van rechtsbijstand, gemoeid met het vorderen van de letselschade, hier in Nederland, door de aansprakelijke partij te worden vergoed. In het geval van erkende aansprakelijkheid heeft u dus geen kosten. Uiteraard kan in dit geval ook reeds een voorschot of extra (sociale of medische) voorzieningen worden gevorderd, zodat u uw extra lasten als gevolg van de letselschade kunt op vangen.

Voor het geval dat de aansprakelijkheid niet is erkend of vastgesteld, en dit eerst dient te geschieden, wordt gekeken of u voor de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, dan wel verzekerd bent. Zo niet dan dienen er afspraken te worden gemaakt over de vergoeding van de werkzaamheden:  uurtarief, vast tarief, of op basis van no cure no pay, volgens de regels van de orde van advocaten. Uiteraard houdt mr Van Seumeren rekening met uw financiële positie,  zodat u uw recht kunt halen.

Neem telefonisch contact op met mr Van Seumeren of stuur een email, om een afspraak te maken voor een gratis en vrijblijvend eerste gesprek, waarin u wordt voorzien van een goed advies.